top of page

TRẠM XLNT KCN LIÊN PHƯƠNG (HÀ NỘI)

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Liên Phương – Huyện Thường Tín – TP. Hà Nội

  • Địa chỉ: Huyện Thường Tín – TP. Hà Nội

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Thường Tín

  • Công suất: 500m3/ngày đêm

Ngày 02/12/2013, UBND Thành phố ban hành quyết định số 7209/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015. Trong đó, theo tiến độ Cụm công nghiệp Liên Phương (do UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư) sẽ tiến hành triển khai xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 500 m3/ngày đêm, kinh phí khoảng 4,75 tỷ đồng. Hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động đảm đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT.

Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Khang Nguyên là nhà thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ xử lý nước thải. Hệ thống đã hoàn thành và nghiệm thu năm 2016.

bottom of page